Tools 4 Trainers to Empower NEETS (T4TEMP)
 

Tools 4 Trainers to Empower NEETS (T4TEMP) on projekt, mille eesmärk on suurendada mittetöötavate ja mitteõppivate noorte osalemist tööturul ja hariduses, kasutades tõhusaid kaasamismeetodeid koolitajate, karjäärinõustajate ja noorsootöötajate oskuste arendamiseks. Projekti teine eesmärk on suurendada teadlikkust mittetöötavate ja mitteõppivate noorte populatsiooni heterogeensuse kohta liikmesriikides, et mõistetaks, kui erinevad võivad mittetöötavad ja mitteõppivad noored olla. Nende eesmärkide täitmiseks analüüsiti mittetöötavate ja mitteõppivate noorte koolitajate ning sihtgrupi rahvusvahelist taset ning arendati välja võrgus asuvad e-õppe tööriistad ja sihtkursused, mis aitavad täiskasvanute koolitajatel parandada konkurentsivõimet ja arendada oma oskusi, et mõista ja toetada mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori paremini. Seda koolituskursust võib käsitleda kas õppematerjalide seeriana, mida kasutatakse sihtgrupi mitmekülgsel koolituskursusel järjest, või paindliku allikana, mille mooduleid kasutatakse teistest teemadest iseseisvalt.